Swahili PoemsI love poetry! I'm very much fascinated by the way poets express their inner feelings through poetry. I love the rhythm, the depth, and the power of poetry.

If you love poetry then please read below some Swahili poems authored by myself and other Swahili poets.

Kitandawili Natowa

Date: July 1, 2000
Author: Hashil S. Hashil, Denmark.

 1. Natowa kitandawili / mwenye jawabu kutowa
  Wako watu sura mbili / majaraha yasopowa
  Kuchupa kwao kuwili / nyoyo zao zaunguwa
  Watakayo ni muhali / milele hayatokuwa.
 2. Akili zao ni ghali / kutu zinawasumbuwa
  Wapigana na makali / mwenye fani hupekuwa
  Warejea ya awali / hawavuki zao puwa
  Wala hawana muhali / wamegeuka viluwa.
 3. Wanapeta pili pili / ungó wao chandaruwa
  Upungufu wa akili / ukweli kuutambuwa
  Wasemavyo waawali / wengine wajisumbuwa
  Hatari yawakabili / kuviwasha vilopowa.
 4. Mkahawa sihoteli / kushindana kutambuwa
  Dibeti zisoukweli / mtuno wakitumbuwa
  Kisu kutiwa makali / mwerevu anang´amuwa
  Ukweli muukubali / mwiko mwenziwe upawa.

Kitandawili (Jibu)

Date: July 1, 2000
Author: Hassan O. Ali, Ottawa, Canada.

 1. Watu wenye sura mbili, unao wasimulia
  Si watu ni makubeli, wako tayari kuua
  Tukae nao kwa mbali, roho wasije zitoa
  Watu wasio murua, ni maadui wa kweli.
 2. Wasifu wao tumbili, kila mti wachupia
  Vipando vyetu halali, haweshi kuvivamia
  Tena wafanya kejeli, majumbani waingia
  Watu wasio murua, ni maadui wa kweli.
 3. Hawajali hawabali, wendekeza ya dunia
  Nyoyo zao za jabali, imani 'mewapotea
  Wanajikumbizia mali, nundu zao za ngamia
  Watu wasio murua, ni maadui wa kweli.
 4. Asiyemcha Jalali, Muumba wetu Jalia
  Hafai hastahili, kuwaongoza raia
  Isiwe mara ya pili, fursa kumuachia
  Watu wasio murua, ni maadui wa kweli.
 5. Beti tano ni kamili, kuongeza sina nia
  Kwa chako kitendawili, jibu nimekutolea
  Nambie ewe Hashili, kama nimekipatia
  Watu wasio murua, ni maadui wa kweli.

Pakacha Pakachuka

Date: May 24, 2002
Author: Hassan O. Ali, Ottawa, Canada.

 1. Pakacha waniweka, roho juu
  Pakacha kila mwaka, hata huu!
  Pakacha wanitaka, niwe zuu?
  Pakacha pakachuka, chini puu!
 2. Pakacha nadhikika, dhiki kuu!
  Pakacha ninanuka, na kupuu
  Pakacha wanicheka, sana tuu!
  Pakacha pakachuka, chini puu!
 3. Pakacha umeruka, kichuguu
  Pakacha hujavuka, lima kuu
  Pakacha 'tachauka, chau chau
  Pakacha pakachuka, chini puu!
 4. Pakacha sina shaka, si kifuu
  Pakacha asotaka, la mkuu
  Pakacha huvunjika, lake guu
  Pakacha pakachuka, chini puu!

Pakacha Pakachuka ... (jibu)

Date: May 24, 2002
Author: Bakari A. Ali, Reading, U.K.

 1. Tungo ni safi nzuri, ahsantuu
  Utunzi huna dosari, wewe juu
  Waenda njema safari, ya majuu
  Hassani wewe hodari, ni mkuu
 2. Beti zanukia wazi, karafuu
  Twafurahia ujuzi, ulio juu
  Furaha kubwa azizi, sikukuu
  Mkono wenye pongezi, shika huu

Pakacha Pakachuka ... (jibu)

Date: May 24, 2002
Author: Hashil S. Hashil, Denmark.

 1. Pakacha parachuka, wajikuta chini juu
  Pakacha lakucheka, mzegazeka nafuu
  Pakacha kusarifika, zambarau sio fuu
  Pakacha towa talaka, ndio siri ya kifuu
 2. Pakacha ni kichaka, cha mbuni vitu kuviacha wazi
  Pakacha mashaka, wengi wauza mbaazi
  Pakacha kushilanga muafaka, shabaha kupanda ngazi
  Pakacha kuliamini ni shaka, lageuka utelezi
 3. Pakacha nakunasihi, fujo zako kuziacha
  Pakacha huzimi wala huwashi, wajijua umechacha
  Pakacha kipimo chako ni pishi,wengine watoto pacha
  Pakacha ubani wako mafushi, mara nyengine mchicha
 4. Pakacha kujihashuwa uwache, mara hii utadunda
  Pakacha makarara kwako cheche, mnyama wako ni punda
  pakacha gari lako ni mkweche, wapakia vilovunda
  Pakacha miye si cheche, ni sungura kwenye sanda.

Pakacha Pakachuka ... (jibu)

Date: May 25, 2002
Author: Ally bin Aboubakar, London, U.K.

 1. Wallahi nafurahika, ushairi kuushika,
  Malumbano kuyateka, na nyoyo kuburudika,
  Ila Pakacha nateta, jawabu hatujalipata,
  Pakacha hili nlipi, la Canada au Pemba?
 2. Dr.nakukumbusha,pakacha la kwenu Pemba,
  Muhogo na wake pweza,jioni utajitweka,
  Masheli ya kupwaza,si haba utajitwika,
  Pakacha hili nlipi,mbona hwelitaja?
 3. Karafuu hichumia, na mpeta kuokotea,
  Leo mbona mwalinunia, pakacha hili la kujivunia,
  Wallahi najivunia, mipesa nejichumia,
  Dr.Hassan hebu nambia, kabla sijakufokea,
 4. Komputa hutaitia, ndani ya pakacha nakwambia,
  Ila ndio tweanzia, karafuu na kijio kutafutia,
  Hebu leo twambie, huko canada lipo hilo Pakacha
  Au nlile la aslia , Pemba na Unguja lanukia?

N'na Paka Guniani

Date: October 25, 2000
Author: Hassan O. Ali

 1. Sitathubutu kusema, nimeshakula yamini
  Mchota maji kisima, hata iwe muadhini
  Hatanitoa kalima, wala hatanizaini
  N'na paka guniani, sitathubutu kusema
 2. Paka huyu kisirani, si paka ni ngawa-nyumba
  Avuua kaangoni, mara akinusa vumba
  Jeleko la kizamani, alitipa kama pamba
  N'na paka guniani, sitathubutu kusema
 3. Si paka ni subiani, jini amepigwa chapa
  Usipokaa makini, mara hukwendesha kapa
  Ndio hasema sineni, kanishinda namtupa
  N'na paka guniani, sitathubutu kusema
 4. Sitasema akarudi, akazidi kunitimba
  Nimeifanya juhudi, mwituni nenda msumba
  Hutendwa lisilo budi, mdomo ninaufumba
  N'na paka guniani, sitathubutu kusema

Heko Kwa Bwana Hassani ... (jibu)

Date: October 25, 2000
Author: Ahmed Rashid

 1. Japo paka subiani, shetani wa ujinini,
  Sasa yuko hatarini, simtoe guniani,
  Enenda naye porini, umfukie shimoni,
  Heko kwa Bwana Hassani, kalitupe paka shume.
 2. Kalitupe paka shume, likatoweke mwituni,
  Litupe lisisimame, limetuchosha nyoyoni,
  Uhakika tuuseme, ni paka shume ja nyani,
  Heko kwa Bwana Hassani, kalitupe paka shume.
 3. Paka hili jizi sana, masinzi tele usoni,
  Mbinuze ni nyingi sana, kuiba nyama jikoni.
  Hata Hassani kinena, shume harudi nyumbani,
  Sema siogope shume, shume harudi nyumbani.
 4. Kusema usiogope, yanene yote wavuni,
  Na changa moto tukupe, uyatoe ya moyoni,
  Kwa pamoja tulitupe, shume lilo guniani,
  Heko kwa Bwana Hassani, kalitupe paka shume.